2013. február 24., vasárnap

S.András - Magyar börtönpokol - kritika

Annyi mindent láttam-hallottam Szalai Vivien által megírt,Stohl András börtönélményeiről, hogy kölcsönkértem a könnyvet s nekiveselkedtem. Szakmai szemmel kezdtem olvasni a "művet", mert bevallom őszintén a kiváncsiság hajtott leginkább. Milyen élményeket élhetett meg színészünk a börtön falain bellűl, aminek publikálásáért akár a feltételes szabaddságra bocsátását is hajlandó kockáztatni. Aminek elvesztése újabb 150 nap börtönpoklot jelenthet számára alsó hangon, ebben pedig még nincs benne a BVOP feljelentése nyomán születendő bírói döntés.
A könyvből szándékosan nem fogok idézni, nem akarok színész -műsorvezetőnk sorsára jutni, aki elovasta a könyvet az úgyis ráismer a kritizált részekre. Ha a kerek egészet nézem, akkor inkább volt ez a hazai börtön viszonyok tekintve számára paradicsom, mint pokol. A legelképzelhetetlenebb eseteket emelném ki.
Szabadlevegőn tartózkodása során, a nagyhangú és durva felügyelő a pityergésig megnyílt számára. Elpanaszolta magánéleti és munkahelyi problémáit. Ez amit soha nem teszünk!!! Kezdő felügyelőnek a  nulladik napján a fejébe súlykoljuk, hogy fogvatartottnak semmilyen körülmények között nem adunk ki információkat a magánéletünkről. Munkahelyi történéseket is körűltekintően beszéljük meg egymás között úgy, hogy fogvatartott még véletlenűl se legyen hallótávolságba. Az eset a könyv szerint megismétlődött a nevelőtisztjével is.
Kínosan odafigyelt állítása szerint magatartására, viselkedésére az előírt szabályok betartására, így elkerűlve a fegyelmi felelősségre vonást. Helyesen fogalmazott, hogy akár egy fegyelmi lap is veszélybe sodorhatta volna a feltételes szabadságra bocsájtását. Ez azonban mégsem tartotta vissza attól, hogy édességet próbáljon csempészni az alsónadrágjában, ami lehetett volna akár kábítószer vagy fegyvernek használható tárgy. Nem tartotta vissza, hogy egy beszélő alkalmával titkos levelet adjon át a hozzátartozójának. Ezek mind fegyelmi vétségek.
Színjátszó csoportjának egy tagja a következő intézkedést élte át állítása szerint. Öngyilkossági szándékától való elállásának érdekében a fogvatartottnak kezét-lábát kibilincselték a rácshoz. Leöntötték hideg vizzel, majd az ablakot kinyitották rá. Kint -3 fok volt. Természetesen ezt csak úgy halotta a fogvatartottól, s nem személyesen tapasztalta. Kizártnak tartom, hogy ez a kínzásnak minősülő eset megtörtént, ahogy a Korán lapjainak kitépetése illetve az imaszönyeg meggyalázása sem. Továbbá a raktárban rögtönzött "Csillag születik" előadást sem. Ezek mind olyan hivatali bűncselekmények melyeket véleményem szerint egy fegyőr sem követne el. Mind a vallás tisztelete tekintetében, mind azért ahogy a példa is mutatja, ha nyilvánosságra kerűl, kemény éveket is kiszabhatnak érte.

Ilyen gyorsan fogvatartott talán még egy intézetben sem kerűlt foglalkoztatásra, mint ő. Ebből is látszik mennyire vigyáztak rá, hisz munkáltatásra túlnyomó részt a "megbízható" jó magaviseletű fogvatartottakat veszik ki. Persze idővel köztük is akad néhány kakukktojás, de nagyon félni valója nem volt a társaságukban. Naív gondolat lett volna azt hinni, hogy ezt az üzleti ziccert kihagyja színészünk. Már bevonulásakor borítékolható volta a könyv megjelenése szabadulása után. Azért álomvilágban nem kell ringatnia magát, hogy csak az ő panaszszavára rendeztek poloskaírtást a zárkájában. Bevett gyakorlat tudomáson szerint minden intézetben az évi kettő kártevő írtás, s igény szerint ezek megismételhetők. A higéniai festéseket is megejtik a zárkákban évente legalább egyszer. Hangsúlyozom nem cella. De az öt hónap alatt nem sikerűlt tisztázni a fogalmakat sem, a "felügyelő úr-on" vagy a rendfokozati megszólításon kívűl nem hiszem, hogy egyszer is halotta a biiztonsági őr megszólítást. Vagy legalábbi nagyon de nagyon nehezen tudom elképzelni.
A legjobbak közé tartozik a fogvatartottat agyonverő fegyőr legendája, aki büntetése letöltése után is, a mai napig ott dolgozik. A büntetés-végrehajtás terén a szolgálati jogviszony létesítésének feltételei:
A felvételi eljárás menete:

"1.)a felvételi eljárás a jelentkező kérelme alapján indul,a kérelemhez a következőket szükséges csatolni:
a./ kézzel írt önéletrajz,
b./ iskolai végzettséget igazoló okiratot, vagy annak hiteles másolatát,
c./ személyazonosságát és lakcímét igazoló okmány másolatát,
d./ korábbi szolgálati és egyéb foglalkoztatási jogviszonyokról szóló igazolásokat,
e./ saját és közeli hozzátartozói, illetve a vele egy háztartásban élők biztonsági ellenőrzéshez szükséges írásbeli nyilatkozatát ,
f./ hatósági erkölcsi bizonyítvány,
g./ igazolványkép "
                                   
Forrás: kdobvi.hu


S hogy ezt mennyire gondolják komolyan? :
"A kifogástalan életvitel ellenőrzése

A Nemzeti Védelmi Szolgálat a jogszabályok alapján elvégzi a hivatásos állományba jelentkezők és a már hivatásos állományú tagok kifogástalan életvitel ellenőrzését, annak érdekében, hogy a hivatásos szolgálatra méltatlan, kifogásolható életvitelű személyek ne kerülhessenek, illetve ne tartozzanak a védett szervek hivatásos állományába.
Mivel maga a hivatásos szolgálat is az átlagostól eltérő, minőségileg szigorúbb feltételeknek kell folyamatosan megfelelniük a hivatásos szolgálati jogviszony alatt állóknak. A mindenkire nézve kötelező jogi- és társadalmi normák a hivatásos állományúak számára fokozott követelményként jelentkeznek: például a magán- illetve családi életben, a társadalmi érintkezés különböző formáiban, illetve a szakmai munkavégzésben, a munkakapcsolatokban felelősségteljes, kulturált és példamutató viselkedést kell tanúsítaniuk. Az ismerősi és baráti kapcsolataikat gondosan, a kompromittálás lehetőségét kizáróan kell megválogatniuk, és rendezett anyagi helyzet biztosítására kell törekedniük. A társadalmi és politikai életben a vonatkozó szabályok biztosította keretek között történhet csak a részvételük.
Ha megnézzük a védett szervek mottóit („Szolgálunk és Védünk”, „A haza minden előtt”) kiderül, hogy ezek nem egyszerű foglalkozások, sokkal több, hivatások. Ezért fontos az, hogy csak olyanok kerülhessenek be a védett szervek tagjai közé, akik maximálisan megfelelnek ezeknek a feltételeknek. Nem jelenthetnek veszélyt az állományra, ezért nem elegendő, ha csak a felvételizőknél vizsgálják a kifogástalan életvitelt, hanem a hivatásos jogviszony alatt is folyamatosan meg kell felelni ezeknek a feltételeknek.
A hivatásos állomány tagjánál az ellenőrzések gyakoriságát a rendészetért felelős miniszter határozza meg. Az ellenőrzés az állományilletékes parancsnok megkeresése alapján, határozattal kerül elrendelésre.
A kifogástalan életvitel ellenőrzést az elrendelésétől számított 30 napon belül be kell fejezni. E határidőt az elrendelő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbíthatja.
A kifogástalan életvitel ellenőrzés befejezéséről szóló határozat megküldésre kerül a kifogástalan életvitel ellenőrzés kezdeményezőjének. A hivatásos állomány tagját az ellenőrzés megkezdéséről, befejezéséről tájékoztatni nem kell, az elvégzett vizsgálat eredményét közölni kell vele."
Forrás: nvsz.hu
Tehát ezt a legendát a törvény erejével sikerűlt is eloszlatni.
A könyvben felemelte a szavát Farkas Péter olimpiai bajnokunkért, akit hét év fegyház büntetés letöltésére ítéltek. Összehasonlította az ügyét egy börtön kollégájáéval, akit gyilkosság miatt 13 év börtönre ítéltek, s feltételessel harmadolás után 8 évet kell csak letöltenie. Hát akkor látatlanba számoljunk egy kicsit.
"Emberölés

166. § (1) Aki mást megöl, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2)372 A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha az emberölést
a) előre kitervelten,
b) nyereségvágyból vagy
c) más aljas indokból, illetőleg célból,
d) különös kegyetlenséggel,
e)373 hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt, közfeladatot ellátó személy ellen, e feladatának teljesítése során, továbbá a hivatalos, a külföldi hivatalos vagy a közfeladatot ellátó személy támogatására vagy védelmére kelt személy ellen,
f) több emberen,
g) sok ember életét veszélyeztetve,
h) különös visszaesőként,
i)374 tizennegyedik életévét be nem töltött személy ellen,
j)375 védekezésre képtelen személy sérelmére
követik el.
(3)376 Aki emberölésre irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.377
(3a)378 Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki tizennegyedik életévét be nem töltött vagy akaratnyilvánításra képtelen személyt öngyilkosságra rábír, ha az öngyilkosságot elkövetik.
(4)379 Aki az emberölést gondatlanságból követi el, vétség miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(5)380 A különös visszaesés szempontjából hasonló jellegű bűncselekmény
a)381 az erős felindulásban elkövetett emberölés (167. §), a népirtás [155. § (1) bekezdés a) pont];
b) az emberrablás és az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban minősülő esetei [175/A. § (4) bekezdés, 355. § (5) bekezdés a) pont];
c)382 a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és a zendülés súlyosabban minősülő esetei, ha a halált szándékosan okozva követik el [261. § (1) bekezdés, 262. § (2) bekezdés, 352. § (3) bekezdés b) pont]."

Forrás: BTK

"
42. § (1)49 Fegyházban kell végrehajtani az életfogytig tartó szabadságvesztést.
(2) Fegyházban kell végrehajtani a három évi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztést, ha
a) állam vagy emberiség elleni bűncselekmény (X. és XI. fejezet),
b)50 1.51 terrorcselekmény (261. §), légi jármű, vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (262. §), visszaélés robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (263. §), visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel [263/A. § (1)-(3) bek.], haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel visszaélés (263/B. §), bűnszervezetben részvétel (263/C. §), visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel (264/C. §),
2.52 az emberölés, az emberrablás, az emberkereskedelem, az erőszakos közösülés, a szemérem elleni erőszak, a közveszélyokozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése és a rablás súlyosabban minősülő esetei [166. § (2) bek., 175/A. § (2)-(4) bek., 175/B. § (3)-(5) bek., 197. § (2)-(3) bek., 198. § (2)-(3) bek., 259. § (2)-(3) bek., 261/A. § (3) bek., 321. § (3)-(5) bek.],
3.53 visszaélés kábítószerrel súlyosabban minősülő esetei [282. § (2) bek., 282/A. § (2) és (3) bek., 282/B. § (2) és (3) bek.],
c)54 életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető katonai bűncselekmények (XX. fejezet)
miatt szabták ki."

Forrás: BTK

Tehát a törvény szövegéből is egyértelműen kitűnik, hogy a reklamált gyilkos börtön helyett csak fegyházat fokozatot kaphatot. Aminek a feltételes szabadságra bocsájtáshoz minimum a 4/5-ét le kell töltenie ami 10 év 4 hónap.
A fogvatartottnak lehetősége van végrehajtási fokozat enyhítésére melynek feltételei a következők:


"28/A. §85 (1) A Btk. 46. § alapján a szabadságvesztés végrehajtására eggyel enyhébb fokozat akkor jelölhető ki, ha - különösen az elítélt személyiségére, előéletére, egészségi állapotára, a szabadságvesztés során tanúsított magatartására, az elkövetett bűncselekményre, a szabadságvesztés tartamára, a társadalomba való beilleszkedési készségére tekintettel - a büntetés célja a szabadságvesztés enyhébb fokozatban történő végrehajtásával is elérhető."

Forrás: 1971. évi 11 tvr.

De csak ha a börtönös alapesetet vizsgáljuk, akkor a feltételes szabadságra bocsátás is a büntetés 3/4-ének minimális letöltése után válik lehetségessé, ami 9 év 7 hónap.

Tehát sehogy sem jön ki a nyolc év. Pedig ez csak egyszerű matek, ahogy a könyv egyik fejezetének a címe is.


Ezek voltak a számomra legkirívóbb ellentmondások első olvasatra a könyvből. Bevallom őszintén, másodszor már nem szándékozom elolvasni. Ömlik belőle az önsajnálat, s visszataszító az a hátba támadása azoknak a kollégáknak, akiknek a "kellemesebb" arculatát köszönheti az ő 5 hónap börtönpoklának. Nem vagyok zsurnaliszta, sem író, de összecsapottnak találom a kivitelezést. Egyértelműen tetten érhető az a rohamtempó, amivel igyekeztek minnél elöbb piacra dobni eme terméket, a minnél nagyobb bevétel reményében.

A legszomorúbbnak mégiscsak azt találom, hogy ha egy laikus olvassa, ezután alkot képet és véleményt a Büntetés-végrehajtás szervezetéről. S mindarról a 8000 munkavállalóról aki benne dolgozik.


Most pedig pár híradás a témával kapcsolatban:


"Rágalmazás miatt feljelentették Stohl Andrást


Több millió forintos pénzbüntetést is fizethet Stohl András a börtönviszonyokról írt könyve miatt, miután a BVOP feljelentette rágalmazás és jó hírnév megsértése miatt
Stohl András akár két évre is újra börtönbe kerülhet. A Blikk információi szerint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tett nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás és jó hírnév megsértése miatt a színész ellen a Magyar börtönpokol című könyvben leírtakért.
A Blikk úgy tudja, hogy a könyv megjelenése után egy egész jogászcsapat elemezte a könyvet. A lap szerint azért szántak bőven időt a könyv elemzésére, mert tutira mentek: tanúk sem kellenek majd a kifogásolt részekhez, dokumentumokkal zúzhatják szét Stohl kifogásolt sztorijait. A sokkoló valóságként megírt bántalmazásokat és megalázásokat ugyanúgy bizonyítania kell majd a színésznek, ahogy azt is, hogy szerinte csak az ő panaszkodása miatt történt rovarirtás a börtönkörletében.
"Stohl Andrásnak minden könyvében szereplő, kifogásolt tényállítását bizonyítania kell a bíróság előtt, különben elvileg visszakerülhet a börtönbe, mert a büntető törvénykönyv kétéves szabadságvesztés kiszabását teszi lehetővé súlyos rágalmazásért. Igaz, az ítélkezési gyakorlatunkban eddig általában csak pénzbüntetést szabtak ki" - mondta a Blikknek Magyar Gábor ügyvéd, aki szerint az ilyen eljárásokban többmilliós kártérítéssel járó elmarasztaló ítéletek szoktak születni."
Forrás: origo

"Kamuzik Stohl?

Még a sztárnyomozók sem emlékeznek arra a sztorira, amelyről a börtönnaplójában mesél a színész. Stohlnak a bíróság előtt kell majd bizonyítania állításait – írja a Blikk.

 Javában zajlik a nyomozás Stohl András börtönnaplójában leírtak miatt, kihallgatják a színész rabtársait. Minden bizonnyal a bíróságon is szóba kerül majd az a sztori, amelyről Stohl is mesél a kötetben, s ami miatt feljelentették. A színész azt állítja, hogy együtt raboskodott azzal az elítélttel, akiről egy nevelőtiszt mesélte el neki, hogy brutálisan megkínzott egy papot. Csakhogy erről az állítólagos papgyilkosságról az akkor aktív főnyomozók semmit nem tudnak. Sándor István szerint nem volt ilyen emberölés, Doszpot Péter ugyancsak nem tud erről a bűncselekményről. Mindenesetre Stohlnak a bíróság előtt kell majd bizonyítania valamennyi, a könyvében szereplő állítását"
Forrás: nlcafe.hu
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése