2012. július 31., kedd

Akkor kezdjük az elején......

Pár sorban most ismertetném mi is az a büntetés-végrehajtás, mindazoknak akik érdeklődnek a téma iránt. Egészséges kíváncsiságukat kielégítve, vagy pályaválasztás előtt állva szeretnének többet megtudni, a rendvédelmi hivatás eme zárt világának működéséről. Kis ízelítőt kapjanak a laikusok, hogy mivel is foglalkozunk, s a leendő ifjú kollégák, mire vállalkoznak, mire számíthatnak.

A bv.szervezet feladata:

A büntetés-végrehajtási szervet ( továbbiakban: bv.szervezet ) a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv.

A szabadságvesztés célja:

A törvényben meghatározott joghátrány érvényesítésének során elősegítse az elítéltnek a szabadulás után a társadalomba történő beilleszkedését és azt, hogy tartózkodjon újabb bűncselekmények elkövetésétől.

Az előzetes letartóztatás célja:  /híradásokban mostanában elég sokat hallani róla/

A nyomozás, illetve az eljárás befejezéséig, vagy a jogerős ítélet megszületéséig az előzetesen letartoztatott, meghatározott helyen való tartásával a szükséges elkülönítési intézkedések, végrehajtásával segíti elő a büntetőeljárás lefolytatását, így biztosítható, hogy az előzetesen letartóztatott ne vonhassa ki magát az eljárás alól, ne tudja a bizonyítékokat eltüntetni, megsemmisíteni, az esetleges tanukat, bűntársakat befolyásolni, illetve újabb bűncselekményt elkövetni.

Kényszergyógykezelés célja:

A kényszergyógykezelésre utalt beteg szakszerű ellátásával, állapotromlásának megakadályozásával, egészségének mielőbbi, lehetséges mértékig való helyreállításával elősegítse, hogy elmeállapotának kóros volta miatt újabb bűncselekményt ne kövessen el és a társadalomba beilleszkedjen.

Az ideiglenes kényszergyógykezelés célja:  /jelenleg a kulcsi gyilkos/

Annak megállapítása, hogy az elkövető cselekményét kóros elmeállapotban, vagy elmebetegségben követte-e el. Cél továbbá a társadalom védelme, a gyanúsított /terhelt/ gyógyítása annak érdekében, hogy újabb bűncselekményt ne követhessen el, illetve ne vonhassa ki magát a büntetőeljárás alól.

Az elzárás végrehajtásának célja:  /akár a boltban elcsent csokiért is/

A szabálysértési hatóság által kiszabott pénzbírság /elzárás/ érvényesítés a bíróság jogerős határozata alapján történő elzárásra való átváltoztatása útján a szabálysértő személy Büntetés-végrehajtási Intézetben történő elhelyezésével, és az ott alkalmazott nevelési módszerekkel, segíti elő azt, hogy az elkövető tartózkodjon újabb szabálysértés elkövetésétől.

A bv.szervezet a feladatainak törvényes ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. A közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében - az egyéb rendvédelmi szervekhez hasonlóan - kényszerítő eszközök / bilincs, gumibot, könnygázszóró palack, szolgálati kutya, lőfegyver, stb.. / alkalmazására is sor kerülhet, ezért a törvény a bv.szervezetet fegyveres rendvédelmi szervként határozza meg. Az állami jelző arra utal, hogy e feladatok megvalósítása kizárólag az állam szerveinek a kötelezettsége.

A szabadságvesztés végrehajtásának feladat:

Fenntartsa az elítélt önbecsülését, fejlessze felelősségérzetét, ezzel elősegítse, hogy felkészüljön a szabadulás utáni társadalom elvárásainak megfelelő önálló életre.

Intézetek tagolódása:

  • Országos végrehajtó / letöltő házak: fogház, börtön, fegyház /
  • Megyei / előzetes házak /
  • Speciális feladatot ellátó / pl: Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete, IMEI /
  • Egészségügyi / Bv.Központi Kórház /
A bv. szervezet állomány hivatásos büntetés-végrehajtási szolgálati jogviszonyban, továbbá külön jogszabályban meghatározott munkakörök esetén, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonyban álló személyekből állhat. Külön esetben munkaviszonyban. Közalkalmazott, köztisztviselő, illetve munkaviszonyban álló személy csak olyan munkakört láthat el, amelyhez a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének sajátos feltételei nem szükségesek.

Felvételi kritériumok:

  • büntetlen előélet
  • 18. életévét betöltött, de 47 évesnél nem idősebb
  • magyar állampolgárság
  • hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság
  • középiskolai érettségi


Remélem ezzel a pár sorral sikerült néhány alapfogalmat tisztázni, melyek még sokszor zavart okoznak a köztudatban. De ez még csak a jéghegy csúcsa, a bv.szervezet ennél leirhatatlanul sokrétűbb. Aki benne van az már tapasztalja, aki pedig be szeretne jutni, az megfogja. Ha magát az érzést kellene jellemezni akkor azt mondanám mindenből egy kicsi. Kicsit rendőri, kicsit katonai. Kell hozzá hivatástudat, még ha ez elcsépeltnek is hangzik. Nagyfokú alkalmazkodóképesség, a kollégák és az elöljárók felé. Mert a parancs, az parancs. Higgadtság és határozott fellépés. Amennyire lehet szeretni ezt a munkát, annyira ki is lehet belőle ábrándulni. Mindkét életérzésnek széles tábora van. S ha valaki bv.ország felé kacsingat, javaslom keressen a környezetében aktív, vagy már nyugalmazott kollégát, szánjon a véleményének meghallgatására pár órát. Nagyban elősegítheti ama döntésének meghozatalában, hogy számára ez a legmegfelelőbb pálya-e.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése