2012. december 18., kedd

Milyen is a jó vezető.....


Mint minden fegyveres rendvédelmi szerv, a büntetés-végrehajtás is a parancsuralmi rendszeren nyugszik, melynek meghatározó eleme az alá-fölé rendeltségi viszony. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, egy diktatórikus rendszer, hiszen a kapott parancsot végre kell hajtani, ha tetszik, ha nem. Kivéve természetesen, ha annak végrehajtója bűncselekményt követel vele, megtagadható. Az alá-fölé rendeltségi viszonyhoz szükséges egy vezető beosztású személy, és a parancsot végrehajtó állomány. S véleményem szerint, itt már szembe is ötlik egy kis anomália. Hisz egy hosszú távon sikeres, vagy azzá válni kívánó vezető és a végrehajtó állomány között egy meg foghatatlan, de halványan érzékelhető szimbiózis alakul ki. Egy vezető nem válhat sikeressé, elismertté, a rátermett, motivált és messzemenőkig benne megbízó katonái nélkül. A katonák nem élhetnek át sikereket, nem fejlődhetnek szakmailag munkájukban, hivatásukban egy következetes, példamutató, irányukba megfelelő érzékenységet tanúsító, de mindemellett határozott és korrekt vezető nélkül.


„Egyenruhában is az a kötelességünk, hogy a lelkiismeretünket 
 szolgáljuk, bármi áron.”
                        Max Brooks
 
Rövidtávon a statisztikával mindent meg lehet magyarázni, de hosszú távon már óhatatlanul is érzékelni lehet a problémás területeket. Olyan ez mint a házasság, ami felbontásra kerül. Mindkét fél hibás valamiben. De az is igaz, hogy egy állomány hangulatát, motiváltságát és szakmai felkészültségét átvilágítva, többnyire vezetőjük képességeinek lenyomatát kapjuk, még ha közvetve is.
 
„Nincs nagyobb felelősség, nincs nehezebben végrehajtható feladat, mint benne lenni a hatalomban, és mégis megmaradni embernek.”
                                                   Végh Antal
 
De mik is ezek a jegyek, álljon a vezetői szamárlétra bármely fokán az illető.:
Legyen egy határozott, egyéni vezetési stílusa, mely önmagát tükrözi. Egy végrehajtandó feladat ismertetésénél ne általánosítson. Ismerje meg az embereit, így tisztában lesz szakmai korlátaikkal, s kinél milyen stílus vezet a legjobb eredményre. Ez viszont már feltételezi is a kiváló kommunikáció és problémamegoldó képességet. Mert két egyforma ember nincs, még ha az egyenruha egységes is a katonán. Próbáljon meg minél zökkenő mentesebben együttműködni az alárendeltségébe nem tartozó osztályokkal.
 
„Parancsolni annyi... mint felelősnek lenni, s fegyelmet csak az tart igazán, aki könyörtelenül következetes, de ugyanakkor tapintatos és udvarias.”
                         Márai Sándor
 
Egy végrehajtandó parancs kiadásakor, adjon útmutatást annak legzökkenőmentesebb végrehajtásához. Hiszen vezetői beosztása, szakmailag már egy magasabb szintet feltételez, illetve képvisel. És ez már magában hordozza azt a felelősséget is, hogy a rábízott emberek képességeit fejlesztenie kell. Kérje ki szakmailag érintett kollégái véleményét, még ha az alárendeltje, vagy éppen a parancsot végrehajtó kollégája az. Egy jó vezető csak több irányból és több nézőpontból érkező információk alapján tud korrekt és megkérdőjelezhetetlen döntést hozni. A végrehajtott feladatot értékelje ki, ismerje el. Egy pár elismerő szó ingyen van, de pszichológiai jelentősége felbecsülhetetlen lehet. Viszont, ha szüksége fogalmazzon meg kritikát, de ebben az esetben önmagával szemben is. A részleges vagy sikertelen feladat megoldás ugyanúgy a feladatot meghatározó és azzal egy adott személyt megbízó felelőssége is.
„Általános érvényű, hogy tartós és valódi tekintélyt és tiszteletet akkor lehet kialakítani, ha azt pozitív érzelmek támasztják alá. A félelemből, szorongásból szavatolt dominancia nem konstruktív.”
                                                 Tari Annamária
 
Embereit ne fogja túlságosan rövid pórázon, biztosítson számukra bizonyos döntési szabadságot. Ezzel fejleszti kreativitásukat, problémamegoldó képességüket. Ellenkező esetben és hosszú távon elbutuláshoz, döntésképtelenséghez vezet, ami a mi valósidejű szakmánkban az egyik legveszélyesebb tudatállapot.
„Minden vezető poszt azzal a kockázattal jár, hogy az ember elszigetelődik. Mindenki azt mondja neki, amit hallani akar, és nemigen számolnak be azokról, akik más álláspontot képviselnek, vagy valamit ártottak az igazgatásnak. A vezetőhöz közel állók nem szívesen mondják neki azt, hogy nincs igaza.”
                                                                                                                                Ronald Reagan
Vezetői stílusa legyen kiegyensúlyozott és kiszámítható. Így elvárásai is könnyebben értelmezhetők alárendeltjei számára. Egy jó vezető nem engedheti meg magának, hogy civil életbeli problémáit kivetítse alárendeltjeire. Legyen szó bármiről. Szakítson rá időt, hogy megismerje beosztottjait. Egyéniségüket, problémáikat, korlátaikat, szükségleteiket, igényeiket. Ha tanácsért fordulnak hozzá szakítson rá időt. Tudja hatékonyan motiválni az embereit, a kitűzött célok megvalósítása érdekében.
„Minden katona tudja, hogy a századparancsnok hiába van tele a legjobb szándékokkal; ha az altisztjei úgy akarják, mégis tehetetlen. Hasonlóképpen a leghaladóbb gondolkodású miniszter is mindig hajótörést szenved, ha ellene fordul a titkos tanácsosok reakciós tömege.”
                Erich Maria Remarque
 
Végül, de nem utolsó sorban,az egyik legfontosabb jellemvonás. Mi mindig azt hangoztatjuk, hogy a magánélet nem jön be, a börtön pedig nem megy ki a kapun. Ezt igyekszünk is betartani több- kevesebb sikerrel. Hogy ez miért fontos egy vezető szakmai életében? Semmi kivetni való nincs abban, ha egy vezető baráti kapcsolatot ápol, közösen kapcsolódnak ki vagy azonos hobbit űznek a civil életbe n beosztottjaival. A „főnők-melós” viszony nem zárja ki a munkahelyen kívüli barátságot, hisz emberibb oldaláról is bemutatkozhat a vezető. Azonban ez egy nagyon veszélyes és kétélű fegyverré is válhat. Mert ha elismerés adományozásakor, vagy alárendeltségébe tartozó magasabb beosztás betöltöltésekor, a részrelehajlás leghalványabb gyanúja is felmerül, képes az addig fáradságos munkával felépített szakmai tekintélyét romba dönteni beosztottjai szemében.
„A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért dolgozik, azokért a gyümölcsökért, amelyek majd később fognak megérni.”
                                   Nelson Mandela
S az a vezető, főnök, parancsnok, aki ezeknek a morális, etikai követelményeknek egy időben megfelel, jogosan lehet büszke önmagára, s töltheti el elégedettség. Cserébe olyan beosztotti állományt tudhat a keze alatt, akik szó szerint tűzbe mennek érte, vagy akár bele egy szavára. S szemükben szakmai, s mint emberi tekintélye megkérdőjelezhetetlen lesz.
 
„A győzni tudó nem támad, a vezetni tudó alázatos.”
                                                   Lao-ce
 
Biztos vannak, lesznek olyan olvasók, akik azt mondják, ilyen álomvezető nem létezik, vagy csak a mozi vásznon találkozhatunk vele. Pedig létezik, büszkén szolgálok együtt most is ilyen emberekkel. Akik ha baj van, elsőként lépnek a zárkába, s utolsóként jönnek ki.
S aki a leírtakból csak egy pontot is hiányol magából, annak bizony van még hova fejlődnie emberileg, mind szakmailag. Természetesen, akinek nem inge nem veszi magára. Ehhez viszont kettő nagyon fontos emberi jellemvonás szükségeltetik az objektív önismeret és az őszinte, átfogó önkritika.
„Nem csak ahhoz kell bátorság, hogy az ember kiálljon és beszéljen, hanem ahhoz is, hogy leüljön és meghallgassa a másikat.”
                                       Winston Churchill
 
Felhasznált források:
Benkő Tibor: Gondolatok az ideális parancsnokról
 

 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése