2013. szeptember 8., vasárnap

Hungarien Prison Break

E bejegyzésben forrásként felhasznált cikk 1997-ben íródott, kérem ezt figyelembe venni.

A SZABÁLYZAT FOGSÁGÁBAN

Martonvásári fogolyszöktetés

Három személy február 26-án hajnalban betört az alig őrzött martonvásári büntetés-végrehajtási intézetbe, és kiszabadította magánzárkájából Kovács Vilmos elítéltet, aki öt és fél éves büntetését töltötte. A példátlan akció kapcsán kiderült: egyik-másik magyar börtönből viszonylag egyszerű meglépni. Talán még tíz perc sem kellett ahhoz, hogy három fogolyszöktető kifeszítse a használaton kívüli teherkaput, „bekopogjon” a korábban laktanyaként használt martonvásári börtönépület kapuján, pisztolyt fogjon az ott tartózkodó két fegyőrre, kinyittassa velük az alagsori 7-es számú fogdát, majd a kiszabadított Kovács Vilmossal angolosan távozzon. A másik kapunál ügyeletet teljesítő őrség egyik fegyvertelen tagja ugyanehhez az épülethez tartott, de csak valamivel a szöktetők lelépése után ért oda. Lehet, hogy az életét köszönheti ennek a néhány másodpercnek. Az eddig végzett, még korántsem végleges vizsgálati adatok szerint a szöktetőknél legalább egy forgótáras, nagykaliberű pisztoly – illetve „annak látszó tárgy” – volt. Nem csoda, hogy ezzel meg tudták győzni „az együttműködésről” a fegyőröket, akik számára a szabályzat szerint a körletekben tilos a lőfegyvertartás (nehogy az őröket esetleg megtámadó elítéltek így juthassanak pisztolyokhoz). Miután a martonvásári intézet a legkevésbé veszélyes bűnözők (és újabban szabálysértők) elhelyezésére szolgál, nincsenek magas bástyafalak, őrtornyok, kutyák, puskás vagy géppisztolyos fegyőrök sem. A magyar büntetés-végrehajtás (bv) egyik legfontosabb reformlépése volt az úgynevezett enyhébb végrehajtási szabályok (evsz) bevezetése a szabadságvesztésnél, vagyis annak lehetővé tétele, hogy az „arra méltó” elítéltek minimális kötöttségek mellett töltsék büntetésüket. Tavaly az átlagosan 12 914 fogva tartottból (közülük 8986 fő volt elítélt, 3455 előzetes letartóztatott mellett még 322 kényszer gyógykezeltre  szabálysértés miatt elzártra vigyáztak fegyőrök) 984-en az evsz alapján működő, félig nyitott intézetekben töltötték szabadságvesztésüket. A baracskai börtönhöz tartozó martonvásári fegyintézet is ilyen „laza” helynek számít, a rabok számához mérve kevés őrrel, egyszerű biztonsági berendezésekkel. Az evsz-esek olyan kedvezményeket élveznek, hogy gyakorlatilag nem kell – a börtönnyelvben télaknak nevezett – szökéstől tartani. A martonvásári fegyintézetben élő 97 személy jó része napközben Budapestre utazik, ott csatornát tisztít, hétvégenként eltávozásra hazajár, azaz gyakorlatilag hasonlóan él, mint egy sorkatona. Nem véletlen, hogy Martonvásárról eddig senki sem tűnt el. Kovács Vilmos azonban csak „vendég” volt itt, ő a szigorúbb baracskai anyaintézetet lakta, ahonnan a fűtésrendszer javítása miatt februárban Martonvásárra hozták át a szabálysértés miatt elzártakat – olyan szabálysértőket, akik a kiszabott bírságot nem tudják vagy nem akarják kifizetni, ezért „leülik” azt –, valamint a fegyelmi vétség miatt magánzárkára ítélteket. Kovács ezt valószínűleg tudatosan kihasználta: a részben kábítószeres bűncselekmény miatt öt és fél éves börtönbüntetését töltő elítéltnél Baracskán „gyanús fehér port” – mint kiderült, porcukor és testépítéshez használt szer keverékét – találtak, ami akár kábítószer is lehetett, ezért kapott fogdabüntetést.
Tari Ferenc tábornoknak, a bv országos parancsnokának véleménye szerint minden sikeres szökést emberi mulasztás tesz lehetővé, olyan esetük azonban még nem volt, amikor a fegyőr kifejezetten segítette volna a menekülést. Az előzetes vizsgálati adatok szerint a fő hiba most az volt, hogy Kovács Vilmos egyáltalán Martonvásárra kerülhetett. Noha az, hogy büntetéséből három évet már letöltött, és békés elítéltnek számított, veszélytelensége mellett szólt, de rá nem vonatkoztak az enyhébb végrehajtási szabályok, valamint tavaly nyáron egy eltávozása végén már megfeledkezett a baracskai börtönbe való visszatérésről, csak decemberben kapták el egy rendőri ellenőrzés során.
Az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó bv – noha állandóan létszám- és anyagi gondokkal küzd –, ahol az feltétlen indokolt, sokat fordít biztonsági intézkedésekre, magyarázta Tari Ferenc. Sátoraljaújhelyen például külön épületrész készült a különösen veszélyesnek tartott – általában életfogytiglani fegyházra ítélt – bűnözők őrizetére; egy olyan rabszállító kocsit is beszereztek, amelynek őrei a fegyveres támadást is visszaverhetik, a Kozma utcai fegyházba pedig olyan rácsokat szereltek be, amelyek már az átvágás megkísérlését is elektromosan jelzik az őrségnek. „Nem tudunk és nem is akarunk azonban tízmilliókat költeni feleslegesen a martonvásári intézet védelmére” – mondta a HVG kérdésére Tari Ferenc, pont azzal érvelve, hogy e hely funkciója nem a szigorú őrizet, ide csak olyan elítéltek kerülhetnek, akik jószerivel önmagukat őrzik, szökésüktől alig kell tartani. A tavalyi év viszonylag nyugodtnak számított a fegyintézetekben, a fogolyszökések száma például az 1995-ös szint felére csökkent (az elmúlt évek emlékezetesebb szökéseiről lásd keretes írásunkat). A szökés három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható, de megakadályozására, illetve a szökevény elfogására nem vehető igénybe minden eszköz. A megakadályozás addig tart, amíg a fegyintézetek külső falát, az úgynevezett bástyafalat át nem lépi a menekülő – eddig lehet lőfegyvert is használni, kivéve, ha például nő vagy fiatalkorú a szökevény. E vonalon túl már csak az életellenes cselekmények elkövetőire lőhetnek a fegyőrök.
A fegyőrök géppisztolyainak jó részét golyós, illetve főként sörétes puskákra cserélték le – a fegyintézetek zöme városok belterületén van, ahol egy eltévedt sorozat tragédiát okozhat –, sőt, ez utóbbiakba különféle lőszert kell megadott sorrendben betölteni. Eredetileg az első kettő csak vaklőszer volt, ezeket apróbb, majd nagyobb szemcséjű műanyag-granulátummal töltött lövedékek követték, végül az élet kioltására is alkalmas fémsöréttel töltött töltények következtek. Az egyik szökési kísérlet alkalmával azonban kiderült, a két figyelmeztetőlövés túl nagy időveszteséget jelent. Az őrnek három lövés leadására volt ideje, amikor két ukrán próbált megszökni a budapesti Kozma utcai fegyházból; egyiküket el is találta az apró szemű műanyag sörét, de annak semmiféle megállító hatása nem volt, így vaktöltény ma már nem kerül a fegyőrök puskájába.Emlékezetes télakok

1990. február: A kalocsai fegyintézetből három előzetes letartóztatott úgy jutott ki, hogy cellarácsaikat spirálfüzetből kivett rugóval, illetve vasfűrésszel elvágták, majd matrachuzatból készített kötelek és kampóvá hajlított ágyvasak segítségével átmásztak a szomszédos gimnáziumba.

1990. augusztus: Két fiatalkorú Tökölön a munkaeszközként kapott és maguknál tartott kombinált fogóval átvágta a kerítéseket. Egyiküket meglátták az őrök, és kutyával elfogták, a másik szökése után tíz órával került rendőrkézre – addigra azonban megölt egy ártatlan civilt.

1991. szeptember: A veszprémi várbörtönből öt előzetes letartóztatott szökött meg, miután egyikük hozzátartozója a cellából lebocsátott zsinegre fűrészlapot és villáskulcsot kötözött. Három szökni nem akaró társukat altatóval és nyugtatóval tömték tele – nehogy elárulják őket –, majd 21 méternyit ereszkedtek le kötélen.

1991. november: Az útkereszteződésben megálló rabszállító buszból két elítélt úgy szökött meg Budapesten, hogy a jármű hátsó vészkijáratán át a tetőre mászott, majd elfutott.

1993. április: A pécsi megyei börtönből a séta során három elítélt átmászott a drótkerítésen a szomszédos lakóház udvarára. Noha az őrök észrevették, nem lőhettek, mert a szökevények egyike fiatalkorú volt, aki utolsónak maradva fedezte társait. A fegyőrök kettőt elfogtak az utcára jutottak közül; harmadik társuk később, mikor a rendőrök nyomába értek, kiugrott barátnője tizedik emeleti lakásából, és meghalt.

1993. július: A Markó utcai börtön egyik raktárhelyiségéből három előzetes letartóztatott a raktáros megkötözése után úgy jutott ki, hogy gyorsdarabolóval kivágták a rácsot, majd kimásztak. (Az akcióról amatőr videofelvétel készült a szemben lévő házból.)

1995. július: A zalaegerszegi börtönből szállított 2 elítélt Budapesten lyukat égetett a busz hátsó, plexiből készült ablakába, majd azt kirúgva elmenekült. Az őrparancsnok utánuk lőtt.


1995. december: A Kozma utcai fegyházban két, még nem jogerősen fegyházra ítélt ukrán elfűrészelte az ablakrácsokat, majd lepedőcsíkokkal összekötözött ágylétra segítségével átmásztak a bástyafalon, noha egyikük közben lövést kapott.

Forrás: hvg.hu

1999. február 23. - Megszökött egy fogoly Budaörsön, amikor bírósági tárgyalásról kísérték vissza a fegyházba. A tárgyalás után a fogoly az épületből kilépve félrelökte az őt előállító büntetés-végrehajtás felügyelőt, elfutott és beugrott egy rá várakozó személygépkocsiba.

1999. július 10. - A whiskys rablóként ismert Ambrus Attilának sikerült elszöknie az egyik legbiztonságosabbnak tartott - a Gyorskocsi utcai - rendőrségi fogdából. A rendőrségi fogda emeleti sétálóudvaráról az őrség hanyagságát kihasználva egy négyméteres fal megmászása után bejutott egy irodába, annak eltorlaszolta az ajtaját, majd lemászott az utcára A szökéshez valószínűleg elektromos hosszabbítót vagy telefonzsinórt használt a korábban textíliákból font menekülőkötél kiegészítésére. A szökevény nem alkalmazott semmiféle személy elleni erőszakot a szökéshez

2000. február 13. - A kiskunfélegyházi rendőrkapitányság fogdájának sétáló udvarából megszökött Kolompár Pál helyi lakos, akit betöréses lopás alapos gyanúja miatt tartóztattak le.

2000. szeptember 30. - A váci börtönből megszökött két elítélt - a 26 éves budapesti Brezovszki Sándor és a 32 éves sátoraljaújhelyi Zsiga Csaba. 2000. október 6-án Zsiga Csabát, 2001. január 27-én Brezovszki Sándort is elfogták.

2001. augusztus 3. - A szekszárdi rendőrkapitányság fogdájából megszökött B. Zoltán 18 éves, betöréses lopás gyanújával előzetes letartóztatásba helyezett fiatalember. Két nappal később Tolnán elfogták.

2001. augusztus 26. - A kecskeméti Wéber utcai büntetés-végrehajtási intézetből megszökött a 19 éves, baksi illetőségű Á. István, akit katonai bíróság ítélt el szökés miatt 1 év 8 hónap börtönbüntetésre, s legkorábban 2002. június 14-én szabadult volna.

2002. március 14. - Az apagyilkossággal gyanúsított Nógrádi Ádám Kecskeméten megpróbált megszökni, amikor a rendőrségi fogdából a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték át. A rendőrök elfogták.

2002. június 1. - A szekszárdi rendőr-főkapitányságról megszökött a 42 éves Virág Tibor, aki csalás gyanújával volt előzetes letartóztatásban. Később Ausztriában fogták el, ahol bankrablást kísérelt meg és halálos közlekedési balesetet okozott.

2003. június 22. Az egyik szegedi kórházból megszökött egy őrizetben lévő - az Interpol által kábítószerrel való visszaélés alapos gyanúja miatt körözött, majd elfogott - 43 éves, szerb-montenegrói férfi. A rendőrség nagy erőkkel keresi.

2003. szeptember 29. Kiszabadította magát bilincseiből és megszökött a budapesti Rókus kórházból egy elítélt. A rendőrség szeptember 30-án a Keleti pályaudvar területén elfogta.

2004. szeptember 15. - Az Orosházi Városi Bíróságra szállítás közben, megszökött egy korábban lopás elkövetése miatt letartóztatott férfi. A felügyelők rövid időn belül elfogták.

2005. május 4. - A miskolci kórházból, gyógykezelése alatt megszökött egy őrizetes, akit hamarosan elfogtak.

2006. január 18. - A budapesti Maglódi úti büntetés-végrehajtási intézet külső munkahelyéről, egy mosodából megszökött egy rab. A 24 éves elítélt a szökés közben sérülést szenvedett, ezért a XVIII. kerületben segítséget kért egy parkoló mentőautó személyzetétől, akik értesítették a rendőrséget, így a rabot elfogták.

2006. április 21. - Orvosi vizsgálat közben megszökött egy elítélt pénteken Pécsett. A rab tüdőszűrésen vett részt, amikor sikerült kereket oldania.

Forrás:mtva.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése